Vyhľadávanie zájazdu

Cesta divokým LadákhomTermíny a ceny

Cesta divokým Ladákhom

deň 1 - ODLET Z PRAHY (VIEDNE): Odbavenie 2 hodiny pred odletom a od let do Dillí.

deň 2 - DILLÍ – LEH: Prílet do Dillí v nočných hodinách, transfer do hotela, ubytovanie. Dopoludnia transfer na letisko, odlet do Lehu, transfer do hotela, ubytovanie. Voľno k aklimatizácii, nocľah v Lehu (3.550 m nm).

deň 3 - LEH: Raňajky. Prehliadka pevnosti, pripomínajúce tibetskú Potála, kláštorov Sankar a Namgyal Tsemo s úchvatným výhľadom na mesto, a moderné japonské stúpy Shanti. Zastávka na miestnom trhovisku. Nocľah v Lehu.

deň 4 - LEH – ÚDOLIE NUBRA: Raňajky. Odchod po najvyššie položenej ceste sveta cez priesmyk Khardung La (5.602 m nm) do údolia Nubra. Prehliadka dedín Hundur a Deskit, piesočných dún v okolí, ktoré s ťavami dvojhrbými vytvárajú saharskú atmosféru a diskitského kláštora. Zastávka pri horúcich prameňov v Panamiku. Nocľah v údolí Nubra (3100 m n.m).

deň 5 - NUBRA – LEH – BASGO – LIKIR - ALCHI: Raňajky. Odchod späť do Lehu a pokračovanie do Alchi. Zastávka v kláštorných areáloch v Basgu a Likiru. V Alchi prehliadka kláštora so zaujímavými nástennými maľbami v kašmírovom štýle, nocľah v Alchi (3.400 m nm).

deň 6 - ALCHI – DHA – SANJAK – KARGIL : Raňajky. Odchod pozdĺž rieky Indus do DHA Hanu, scénické dediny, ktorej obyvatelia sú zrejme potomkami vojakov Alexandra Macedónskeho. Pokračovanie cez priesmyky Kanji La (5.255 m nm) a Fotu La (4174 m nm) do islamského Kargil, nocľah v Kargil (2.750 m nm).

deň 7 - KARGIL – PADUM: Raňajky. Skorý ranný odchod scénickým údolím Suru do Zanskaru. Cestou výhľady na vysokohorské ľadovce Darung Drung a Parkachik na svahoch dominantných sedemitisícoviek Kun a Nun. Prejazd sedlom Pens La (4.450 m nm) Nocľah v Padumu (3.505 m nm).

deň 8 - KARSHA – STONGDEY – SANI: Raňajky. Návšteva kláštorov vo folklórnych osadách Karshi, Stongdey a Sani v nadzemskej krásnej zanskarskej horskej krajine. Návrat do Padumu, nocľah.

deň 9 - PADUM – KARGIL: Raňajky. Odchod do Kargil, cestou návšteva vyhláseného kláštora v Lama - Uru a skalného reliéfu Budhu v Mulbekhu. Nocľah v Kargil.

deň 10 - KARGIL – LEH: Raňajky. Návrat do Lehu so zastávkou v rizongskej gompe, nocľah v Lehu.

deň 11 - LEH – SARCHU: Raňajky. Odchod proti prúdu rieky Indus do Upshi a ďalej vysokohorskou krajinou cez priesmyky Taglang La (5.328 m nm) a Lachlung La (5.060 m nm) do Sarchu. Nocľah v Sarchu.

deň 12 - SARCHU – MANALI: Raňajky. Prejazd himalájskou krajinou údolia Lahaul a priesmyky Baralacha La (4.883 m nm) a Rohtang La (3.978 m nm) do Manali v údolí Kull. Nocľah.

deň 13 - CHANDIGARH – DILLÍ: Raňajky. Skorý odchod z Manali do Chandigarh, pokračovanie expresom Shatabdi do Dillí. Transfer zo stanice do hotela, ubytovanie.

deň 14 - ODLET Z DILLÍ: Raňajky. Voľno, možnosť fakultatívnych výletov. Večer odchod na letisko, odlet do Prahy.

deň 15 - PRÍLET DO PRAHY (VIEDNE):Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -