Vyhľadávanie zájazdu

Cestovateľský semafor

31.05.2021 07:24:50 | 
Cestovateľský semafor

Zdroj informácií: Úrad verejného zdravotníctva SR

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovaniaodporúčame komunikovať priamo s príslušným úradom verejného zdravotníctva telefonicky alebo emailom na adrese koronapodnety@uvzsr.sk

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

Cieľom cestovného semaforu je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií, prípadne nových mutácií SARS-CoV-2.

Rozdelenie krajín od 28. júna 2021

Zelené krajiny

Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Taiwan, Vatikán.

Pravidlá pre príchod zo zelených krajín

Platia pre ľudí, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre “horšiu” krajinu.

Povinná je registrácia pri príchode zo zahraničia.

Ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Pre osoby, ktoré nespadajú do výnimiek (sú vymenované nižšie), sa nariaďuje povinná karanténa, ktorá sa skončí:

 • bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
 • alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo negatívneho výsledku antigénového testu, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie.

Karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Povinnosť karantény pre osobu, ktorá prišla zo zahraničia, neplatí, ak:

 • sa pri príchode na naše územie vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín
 • alebo prichádza zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a má pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky.
 • alebo má menej ako 18 rokov
 • alebo prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre:

 • osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov
 • alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Karanténa neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):

 • V prípade dvojdávkovej vakcínypo podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
 • V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
 • V prípade jednodávkovej vakcínynajskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
 • V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Poznámka k lehotám: “Po zavŕšení” znamená, že najskôr musí uplynúť celá lehota. Ak sa vo vyhláške uvádza “po zavŕšení 21 dní”, za zaočkovaného sa osoba považuje najskôr na 22. deň.

Červené krajiny

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna Hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Pravidlá pre príchod z červených krajín

Platia pre ľudí, ktorí navštívili červené krajiny a nenavštívili žiadnu z čiernych krajín.

Povinná je registrácia pri príchode zo zahraničia.

Ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:

 • Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
 • Obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý možno vykonať najskôr na ôsmy deň po návrate.
 • Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Výnimka z karantény pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia: 

 • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • alebo boli zaočkovaní 
  • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
  • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
  • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
  • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.

Osoby, ktoré prišli z červenej krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu. 

 

Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré prišli zo zahraničia, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v červenej krajine a naopak.

Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie červenej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v červenej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.  

Čierne krajiny

Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom alebo červenom zozname.

Pravidlá pre príchod z čiernych krajín

Platia pre ľudí, ktorí navštívili čierne krajiny.

Povinná je registrácia pri príchode zo zahraničia.

Ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:

 • Pri bezpríznakovom priebehu po 14 dňoch
 • Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Najskôr na ôsmy deň sa vykoná RT-PCR testovanie; 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny.

Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre tých, ktorí:

 • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • alebo boli zaočkovaní 
  • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
  • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
  • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
  • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.

Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak.

Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie čiernej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v čiernej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

 
Podnienky vstupu do SR od 9. júla upravuje  vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 226  (pdf; 1.81 MB)

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať www.tipnadovolenku.sk

Info a Rezervácie: 0903 723 136 , 0905 387 005
e-mail: info@tipnadovolenku.sk, tipnadovolenku1@gmail.com


Hotel Palm Beach Resort **** Egypt Hurghada
Hurghada

https://cms.satur.sk/data/imgs/tour_image/orig/11346258-6.jpg

30.09.2022 - 07.10.2022 Ďalšie termíny

529,00 EUR


57
Letecky Bratislava
All inclusive
Hotel
počet nocí 7

Hotel Mövenpick Resort Soma Bay ***** Egypt Soma Bay
Soma Bay

https://cms.satur.sk/data/imgs/tour_image/orig/17219602-6.jpg

30.09.2022 - 07.10.2022 Ďalšie termíny

549,00 EUR


65
Letecky Bratislava
All inclusive
Hotel
počet nocí 7

Hotel Jaz Casa Del Mar Beach ***** Egypt Hurghada
Hurghada

https://cms.satur.sk/data/imgs/tour_image/orig/279635693-2081015.jpg

30.09.2022 - 07.10.2022 Ďalšie termíny

879,00 EUR


53
Letecky Bratislava
All inclusive
Hotel
počet nocí 7

Hotel Jaz Casa Del Mar Beach ***** Egypt Hurghada
Hurghada

https://cms.satur.sk/data/imgs/tour_image/orig/279635685-2081014.jpg

30.09.2022 - 07.10.2022 Ďalšie termíny

879,00 EUR


53
Letecky Bratislava
All inclusive
Hotel
počet nocí 7

Hotel JAZ Makadi Oasis Resort ***** Egypt Hurghada Makadi Bay
Makadi Bay

https://cms.satur.sk/data/imgs/tour_image/orig/5398-5.jpg

30.09.2022 - 07.10.2022 Ďalšie termíny

899,00 EUR


57
Letecky Bratislava
All inclusive
Hotel
počet nocí 7

Hotel Solymar Soma Beach ****+ Egypt Hurghada
Soma Bay

https://cms.satur.sk/data/imgs/tour_image/orig/superior-family-triple-kidsslides-2020113011-1975328.jpg

30.09.2022 - 07.10.2022 Ďalšie termíny

919,00 EUR


43
Letecky Bratislava
All inclusive
Hotel
počet nocí 7

Hotel Melissi Beach **** Cyprus Južný Cyprus Ayia Napa
Ayia Napa

https://cms.satur.sk/data/imgs/tour_image/orig/8578-5.jpg

02.10.2022 - 09.10.2022 Ďalšie termíny

749,00 EUR


40
Letecky Bratislava
Raňajky
Hotel
počet nocí 7

Hotel Alexandra Beach ***** Grécko Zakyntos Tsilivi
Zakynthos

https://cms.satur.sk/data/imgs/tour_image/orig/alexandra-beach-izba-11-2098411.jpg

03.10.2022 - 10.10.2022 Ďalšie termíny

849,00 EUR


35
Letecky Viedeň
All inclusive
Hotel
počet nocí 7