Vyhľadávanie zájazdu

Chodsko - kraj rozprávokTermíny a ceny

Chodsko - kraj rozprávok

Rámcový program zájazdu

1.deň: Ráno odchod z Bratislavy do Brna (2.nástupné miesto), Jihlavy a Prahy do západných Čiech. Okolo obeda príchod do Horšovského Týna, ktorého dominantou je pôvodne gotický hrad, prestavaný v 16.storočí na renesančný zámok. Prechádzka historickým, mestským jadrom, ktoré je vyhlásené mestskou pamiatkovou rezerváciou. Možnosť prehliadky niektorého zo štyroch okruhov po hrade a zámku. Pod zámkom taktiež môžeme obdivovať zámocký park o rozlohe cez 40ha, ktorý je voľne prístupný. Po prehliadke odjazd do jednej z jedenástich pôvodných chodských obcí Klenčí pod Čerchovem, kde sa narodil J.Š.Baar. Možnosť návštevy Baarovho múzea zariadeného v dome, v ktorom tento spisovateľ žil. Zástavka pri barokovom kostole sv.Martina, v ktorom je v šľachtickej hrobke pochovaný Lomikar. K večeru odjazd do nádhernej oblasti pohraničného Českého lesa na ubytovanie. 2.deň: Dnešný deň venujeme zoznámeniu sa so životom známych Chodov, ktorí vykonávali strážnu službu na hraniciach. Po zástavke pri pomníku J.Š.Baara, najznámejšieho spisovateľa tunajšieho kraja, prejdeme do Capartic, aby sme sa vydali na pešiu prechádzku po pohraničnej Baarovej ceste do Vranova. Odtiaľ prejdeme do Pivoně s bývalým augustiniánskym kláštorom a ďalej do rodiska najznámejšieho z Chodov, Jána Sladkého Koziny, do Újezdu pri Domažliciach. Dedinka je vyhľadávaná pre svoje zaujímavé stavby ľudovej architektúry, z ktorých najznámejší je práve Kozinov statok, v ktorom je jeho pamätná sieň a múzeum chodských tradícii. Po prehliadke dedinky sa vydáme na blízku pamätnú horu Hrádek, na ktorej je dnes socha slávneho rodáka. Z Újezdu budeme pokračovať cez obec Trhanov (záujemci o ďalšiu prechádzku môžu ísť pešo z Hrádku) s bývalým zámkom vybudovaným tunajším pánom Lamingenem, známym ako Lomikar z Psohlavcov. K večeru návrat na ubytovanie. 3.deň: Ráno odídeme k najvyššiemu vrcholu Českého lesa, Čerchovu (1042 m.n.m.). Prechádzku budeme venovať tomuto strážcovi Chodska. Vystúpime na Kurzovu rozhľadňu s krásnymi výhľadmi a po krátkom občerstvení budeme zostupovať do Pece pod Čerchovem. Tu navštívime unikátne Drevorubačské múzeum. Z Pece pod Čerchovem budeme pokračovať pešo do dedinky Babylon, s pekným rybníkom a kúpaliskom, aby sme sa osviežili po dnešnej túre. Návrat na ubytovanie 4.deň: Ráno odjazd do Domažlic, hlavného centra Chodska s množstvom cenných pamiatok. Prechádzka mestskou pamiatkovou rezerváciou , cez námestie s naklonenou šikmou vežou gotického kostola. Možnosť návštevy Múzea Chodska , ktoré sídli v bývalom hrade založenom už Přemyslom Otakarom II. Popoludní prejazd do Švihova, k návšteve vodného hradu Švihov, najzachovalejšieho a najväčšieho vodného hradu v Čechách s unikátnym systémom vodných príkopov. Po prehliadke odjazd späť do Prahy a do Brna. Následne transfer do Bratislavy.

Základná cena zahŕňa

dopravu luxusným autobusom, 3 x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodcovské služby

Základná cena nezahŕňa

príplatok za 1/1 izbu 48,-€, komplexné cestovné poistenie.

Poznámky a informácie


Poča zájazdu okrem iného uvidíte : HORŠOVSKÝ TÝN • KLENČÍ POD ČERCHOVEM • PIVOŇ • ÚJEZD U DOMAŽLIC • TRHANOV • ČERCHOV • PEC POD ČERCHOVEM • BABYLON • DOMAŽLICE • ŠVIHOV


Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -