Vyhľadávanie zájazdu

India – Rádžasthán – Sultánové paláce Termíny a ceny

India – Rádžasthán – Sultánové paláce

deň 1 - ODLET Z PRAHY (VIEDNE): Odbavenie na letisku 2 hodiny pred odletom, odlet do Dillí.

deň 2 - DILLÍ - MANDAVA: Prílet do Dillí v ranných hodinách. Prejazd do Mandavy, trhového mestečka založeného v 18. storočí v regióne Šekhavati. Ubytovanie, nocľah.

deň 3 - MANDAVA - BÍKÁNÉR: Raňajky. Dopoludnia prehliadka Mandavy, známej rodinnými sídlami popredných indických priemyselníkov a kupcov. Tieto rozľahlé starobylé havélí, ktoré vznikali od konca 18. do začiatku 20. storočia, sa vyznačujú bohatou freskovou výzdobou na stenách. Po obede nasleduje prejazd do Bíkánéru, založeného v roku 1486 a známeho ako ťavie mesto Rádžasthánu. Mesto najviac prosperovalo vďaka strategickej polohe na pozemnej obchodnej karavánovej ceste do Strednej Ázie a Číny. V neskorom popoludní prehliadka mesta vrátane pevnosti Džúnágarh a chrámu Karni Mata, kde sú uctievané tisíce posvätných krýs. Nocľah.

deň 4 - DŽAISALMÉR: Raňajky . Odchod do Džaisalméru alebo aj Zlatého mesta, podľa farieb hradieb pri zapadajúcom slnku. Ubytovanie. Neskôr popoludní gurmánska prechádzka mestom s možnosťou ochutnávok miestnych špecialít. Nocľah.

deň 5 - DŽAISALMÉR: Raňajky. Nasleduje prehliadka mesta. Navštívite miestnu pevnosť z 12. storočia postavenú rádžputským vládcom Džajsalom. Nasleduje krátka zastávka pri jazere Gadi Sagar. Po obede nasleduje výlet do Veľkej Thárskej púšte s krátkym safari na ťavách po piesočných dunách. Špeciálna večera s tradičným tanečným vystúpením. Nocľah.

deň 6 - DŽÓDHPUR: Raňajky. Odchod do Džódhpuru, známeho tiež ako modré mesto Rádžasthánu. Ubytovanie. Po obede prehliadka mesta vrátane pevnosti Mehrángarh, považovanej za najmohutnejšiu rádžasthánsku pevnosť, týčiacu sa na 125 m vysokej skale nad mestom. Okázalé kráľovské komnaty tejto pevnosti slúžia tiež ako múzeum. Nasleduje prehliadka mramorového pomníka Džasvant Tháda, postaveného maharadžovi Džasvantovi Singhovi II, ktorý sa zaslúžil o prívod vody do tejto pôvodne vyprahnutej oblasti a tým priniesol mestu rozkvet a bohatstvo. Nocľah.

deň 7 - UDAJPUR: Raňajky. Odchod do Udajpuru. Cestou zastávka v bišnojskej dedine s ukážkou tradičného spôsobu života pôvodných kmeňov. Ďalšia zastávka nás zavedie do Ranakpur, ktorý je jedným z najväčších džinských chrámov v Indii. Stavba tohto komplexu začala začiatkom 14. storočia. Príjazd do Udajpuru. Ubytovanie, nocľah.

deň 8 - UDAJPUR: Raňajky. Prehliadka Udajpuru, romantického mesta tiež nazývaného Benátky Východu. Mesto s mnohými umelými jazierkami je známe svojimi luxusnými kráľovskými rezidenciami. Pozriete si Mestský palác, najväčší palácový komplex v Rádžastháne. Výlet loďou na ostrov Džagmandir s návštevou ostrovného paláca. Návrat na hotel. Nocľah.

deň 9 - PUŠKAR: Raňajky s následným odchodom do Puškaru, ktorý je známy ako centrum obchodu s dobytkom, koňmi a ťavami. Každoročne na jeseň sa toto mesto premení na obrovské trhovisko a privíta tisíce pútnikov, obchodníkov a turistov pripravených vzhliadnuť túto udalosť a rozrastie sa o nové kempy a stanovištia. Trh je dnes považovaný za najväčší svojho druhu v Ázii. Názov mesta vznikol spojením slov kvetina a ruka a podľa legendy je vznik pripisovaný Stvoriteľovi Brahmovi, ktorý zo svojich rúk pustil okvetné plátky do miestnych jazier. Život v Puškare sa dnes sústreďuje okolo miestnych bazárov, ghátov a údajne až 400 chrámov. Po obede prehliadka mesta s návštevou Bráhmovho chrámu, považovaného za jeden z mála chrámov na svete zasväteného Brahmovi. Zastávka pri posvätnom Puškarskom jazere s priľahlými ghátmi, kde zbožní hinduisti vykonávajú aspoň raz do roka očistnú kúpeľ od svojich hriechov. Nocľah.

deň 10 - DŽAJPUR: Raňajky. Nasleduje odchod do hlavného mesta štátu Rádžasthán, známeho ako Ružové mesto vďaka ružovej farbe domov historického centra, ktoré bolo vybudované podľa zásad staroindickej Silpa ašástry, prvého architektonického kódexu. Ubytovanie. Po obede prehliadka mesta s návštevou pozoruhodného astronomického observatória Džantar Mantar, ktoré nechal zhotoviť osvietený maharádža Džaj Sinh II. v 18. storočí, Paláca vetrov Hawa Mahal, sídla džajpurských maharaní a Mestského paláca s múzeom. Nocľah.

deň 11 - DŽAJPUR: Raňajky. Prechádzka na slonoch do pevnosti Ámber, prehliadka tohto bývalého sídla rádžasthánských mahárádžov so Zrkadlovou sieňou a ďalšími artefaktami rádžasthánskej architektúry. Nocľah.

deň 12 - ABHEANERI - FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA: Raňajky. Odchod do Ágry. Cestou zastávka pri stupňovitej rádžasthánskej studni z 12. storočia v Abhaneri. Pôvodné pomenovanie tohto mestečka Abha Nagri čiže mesta jasu sa vďaka zlej výslovnosti zmenilo na súčasný názov. Ďalšia zastávka je v bývalom sídelnom meste najväčšieho z Mughalov - sultána Akbara vo Fatéhpúr Síkrí, prehliadka Piatkovej mešity a sultánskeho paláca z červeného pieskovca, kde sa nachádzajú známe pavilóny Paňč Mahal a Divánichás. Príjazd do Ágry. Ubytovanie, nocľah.

deň 13 - ÁGRA - DILLÍ: Skoro ráno prehliadka skvostu svetovej architektúry, mauzólea Tádž Mahal, ktoré z bieleho mramoru nechal postaviť sultán Šáhdžahán pre svoju milovanú ženu Mumtáz Mahal. Stavba popierajúca perspektívu je považovaná za zamýšľanú repliku Božieho trónu. Priľahlé záhrady symbolizujú raj, do ktorého Mumtáz po svojej smrti vstúpila. Po raňajkách návšteva Červenej pevnosti s mramorovými pavilónmi, predstavujúcimi jeden z vrcholov staviteľstva Veľkých Mughalov. V pevnosti navštívite Sieň verejných audiencií, Perlovú mešitu, Háremovú mešitu a Súkromný palác Chás Mahal, slúžiaci prvej cisárovej manželke. Popoludní návrat do Dillí. Ubytovanie, nocľah.

deň 14 - DILLÍ: Raňajky. Prehliadka Starého a Nového Dillí vrátane najväčšej indickej moslimskej svätyne - Piatkovej mešity, zastávka pri Červenej pevnosti, ktorá bola sídlom dvora Veľkých Mughalov, Rádž Ghátu - miesta spopolnenia Máhatma Gándhí, prehliadka areálu Kutub minar s povestným nehrdzavejúcim stĺpom zo 4.storočia a zrúcaninami mešity. Večer transfer na letisko. Odlet do Prahy (Viedne).

deň 15 - PRÍLET DO PRAHY (VIEDNE): Prílet do Prahy (Viedne).Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -