Vyhľadávanie zájazdu

Jazda kráľov - VlčnovTermíny a ceny


Úvod - 1-dňový zájazd

Perex -

Veľkolepá akcia Jazda Kráľov vo Vlčnove, ktorá je od roku 2011 zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Poznámka - Zmena programu vyhradená.

Doprava - Autokar.

1. deň -

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Pestré farby krojov a konských ozdôb, spev, hudba, lokálne dobroty a skvelé víno. To všetko nás čaká počas veľkolepej akcie Jazdy kráľov vo Vlčnove, ktorá je od roku 2011 zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Koná sa každý rok, minimálne od roku 1808, čiže už viac ako 200 rokov. Pôvodne to bolo vždy v pondelok na Turíce, od roku 1953 na svätodušnú nedeľu a po rokoch 1964 sa termín stanovil na poslednú májovú nedeľu. Vyvrcholením programu je sprievod kráľa a jeho družiny na ozdobných koňoch, ktorí prechádzajú celou dedinou. Ide o originálny iniciačný obrad. V sprievode idú mladí 18-roční muži, ktorí by v minulosti mali nastúpiť na vojnu – tzv. regrúti. Musia obstáť v jazde na koni a všetkým ukázať, že nie sú malí chlapci. Každý z nich vystupuje ako člen kráľovskej družiny. Kráľom je malý chlapec vo veku 10-12 rokov oblečený do dievčenského kroja a v ústach má bielu ružu ako symbol nevinnosti, vznešenosti a mlčanlivosti. Do dievčenského kroja sú oblečení aj jeho dvaja pobočníci, ktorí ho chránia. Počas sprievodu vyberajú jazdci finančný príspevok pre kráľa. V poobedňajších hodinách sa presunieme do Uherského Hradišťa, kde si pozrieme historické centrum, ktoré je pamiatkovou rezerváciou.


Celková cena zahŕňa -

Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu CK SATUR.

Celková cena nezahŕňa -

Vstupy, cestovné poistenie, miestenku.


Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -