Vyhľadávanie zájazdu

Svätá Zem - PetraTermíny a ceny


Názor CK

Jedná sa o pútnický zájazd, ktorého duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

Rámcový program zájazdu

1.deň: Odchod autobusom z Bratislavy /v prípade kolektívu i z iného mesta/ na letisko do Viedne s následným odletom /predpokladáme 20.20 hod./ do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema, nocľah. 2.deň: Po raňajkách odchod do Jeruzalema na prehliadku Starého mesta, Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote. Prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme. 3.deň: Po raňajkách transfer do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kostola Stella Maris. Pokračovánie v ceste popod Horu Tábor. Presun do Nazaretu, prehliadka baziliky Zvestovania, kostola Sv.Josefa. Večera a nocľah v Nazarete /Tiberias/. 4.deň: Po raňajkách odchod do Kány Galilejskej, miesta prvého zázraku, možnosť obnovenia manželských sľubov. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere je možnosť zakúpenia obedu - tradičnej ryby sv. Petra (orientačná cena cca 20 USD,-). Odchod do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme. 5.deň: Raňajky, odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie, kostol Gallicantu. Prechod k Múru nárekov, Hory Sion - Večeradla a baziliky Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Bethleheme. 6.deň: Po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, prehliadka Jericha, zastávka pod Horou Pokúšania. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša - obnovenie krstných sľubov. Návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Odchod do Jordánska. Večera a nocľah v Petre. 7.deň: Po raňajkách prehliadka archeologického areálu v Petre. Návrat do Izraela. Večera a nocľah v Betleheme. 8.deň: Raňajky, návšteva Ain Karem, prehliadka miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Odchod autobusom na letisko Tel Avivu s následným odletom do Viedne /predpokladaný prílet 21.25 hod/. Po prílete odchod autobusom do Bratislavy /v prípade kolektívu i do iného mesta/. Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca si vyhradzuje právo na zmeny programu.

Základná cena zahŕňa

letenka tam a späť, letiskové a palivové príplatky, 6 x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, 1 x hotelové ubytovanie s raňajkami (1 nocľah, vzhľadom na neskorý prílet do Tel Avivu), doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca - kňaz, autobusová doprava na letisko do Viedne a späť.

Základná cena nezahŕňa

komplexné cestovné poistenie, obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/, vstup do Petry, víza + hraničné poplatky do Jordánska, autobus v Jordánsku , miestny sprievodca, spolu cca 200 USD /platí sa sprievodcovi na mieste/.

Poznámky a informácie


CK si vyhradzuje právo zmeny programu. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate! Ceny sú kalkulované pri kurze 1 euro = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.


Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -