Vyhľadávanie zájazdu

Advent na bavorských zámkoch NemeckoTermíny a ceny

Advent na bavorských zámkoch Nemecko

Úvod - 3-dňový autokarový zájazd

Perex - Návšteva hlavého mesta Bavorska Mníchova, prehliadka rozprávkovo gýčových zámkov Ľudovíta II. – Hohenschwangau a romantického Neuschwanstein. Pri návrate prehliadka romantického zámku Linderhof inšpirovaného francúzskou architektúrou a na záver krátka zastávka v meste Ettal.

Ubytovanie - 3* hoteli.

Stravovanie - Raňajky.

Poznámka -

Zmena programu vyhradená.

Fotografie zdroj: © Bayerische Schlösserverwaltung, www.schloesser.bayern.de

Doprava - Autokar.

1. deň - Odchod zo Slovenska v ranných hodinách (z Bratislavy o 07:00 hod.), tranzit cez Rakúsko a Nemecko až do „hlavného mesta Bavorska“ Mníchova – prehliadka mesta, veľké adventné trhy pred mníchovskou radnicou, Jasličkový trh, možnosť nákupov na peších zónach. Odchod na ubytovanie.

2. deň - Po raňajkách nás čaká návšteva dvoch nádherných, rozprávkovo gýčových zámkov kráľa Ľudovíta II. Zámok Neuschwanstein, ktorý je od r. 2007 „ôsmym divom sveta“a je suverénne najnavštevovanejším miestom v Nemecku. Pri pohľade naň sa vám zatají dych – je ako vystrihnutý z rozprávky. Po prehliadke návšteva zámku Hohenschwangau, kde prežil svoje detstvo a časť mladosti Ľudovít II. Večer zavŕšime výbornou bavorskou kuchyňou. Návrat na ubytovanie.

3. deň - Po raňajkách odchod na prehliadku romantického zámku Linderhof, ktorý bol postavený Ľudovítom II. ako Kráľovská vila a pri stavbe ktorého sa tvorcovia inšpirovali francúzskou architektúrou. Po prehliadke krátka zastávka v Ettali a odchod na Slovensko, návrat v neskorých večerných hodinách (cca 22:30 hod.).


Celková cena zahŕňa - Dopravu luxusným autokarom. 2x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*. Sprievodcu CK SATUR.

Celková cena nezahŕňa - Doplatok za jednolôžkovú izbu. Doplatok za miestenku. Doplatok za večere. Bavorská večera. Vstupy. Pobytovú taxu.  Cestovné poistenie.


Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -