Vyhľadávanie zájazdu

Viedenské Alpy, RakúskoTermíny a ceny

Viedenské Alpy, Rakúsko

Úvod - 1-dňový zájazd

Poznámka - Zmena programu vyhradená.

Doprava - Autokar.

1. deň - Odchod z Bratislavy o 8:00 h do Rakúska. Ako prvé navštívime svet cínových figúrok (Zinnfigurenwelt) v dedinke Katzelsdorf, ktoré je druhým najväčším múzeom tohto druhu na svete. Po prehliadke múzea pokračujeme do Viedenského Nového mesta Wiener Neustadt, ktoré nie je ani viedenské ani nové. Patrí k najstarším mestám Dolného Rakúska. Vybudoval ho babenberský vojvoda Leopold V. v 2. stor. z výkupného, ktoré museli zaplatiť Angličania za kráľa Richarda Levie srdce. Prívlastok „viedenské“ získalo až v 17.stor., pretože bolo na rozdiel od ostatných „Neustadtov“ k Viedni najbližšie. Pešia prehliadka historického centra (Dóm nanebovzatia Panny Márie, katedrála sv. Juraja, Mojžišova fontána, Mariánsky stĺp a iné). Po prehliadke mesta individuálne voľno s možnosťou návštevy múzeí a občerstvenia. V popoludňajších hodinách presun do alpskej dedinky Gutenstein, na prehliadku skanzenu Waldbauern museum, kde sa dozvieme všetko o získavaní a spracovaní živice v Dolnom Rakúsku, ktoré je zapísané na zozname UNESCO. Po prehliadke skanzenu návrat na Slovensko s príchodom do Bratislavy vo večerných hodinách (cca o 21:00 h).


Celková cena zahŕňa - Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu.

Celková cena nezahŕňa - Za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

Vstupy, cestovné poistenie.


Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -