Vyhľadávanie zájazdu

Víkend v Hornom RakúskuTermíny a ceny

Víkend v Hornom Rakúsku

Úvod - 2-dňový autokarový zájazd

Ubytovanie - 1x v hoteli/penzióne 2*/3*.

Stravovanie - 1x raňajky.

Poznámka - Zmena programu vyhradená.

Doprava - Autokar.

1. deň - Odchod zo Slovenska v ranných hodinách (z Bratislavy cca o 7:00 hod.) do Rakúska. Po ceste do Linzu navštívime nádherný barokový kláštor Sv. Floriana, ktorý stojí na mieste, kde bol údajne pochovaný rímsky vojak Florián. Po prehliadke pokračovanie do mesta Linz, ktoré je po Viedni a Grazi, tretím najväčším mestom Rakúska. Po príchode sa vyvezieme na kopec Pöstlinberg. Z vyhliadky pod pútnickou bazilikou je krásny výhľad na celé mesto. Nasledovať bude pešia prehliadka najdôležitejších historických pamiatok. Historické centrum tvorí veľkolepé Hlavné námestie s 20 m vysokým mramorovým stĺpom Najsvätejšej Trojice. V rohu námestia sa týčia veže chrámu Alter Dom, kde pôsobil ako organista hudobný skladateľ Anton Bruckner. Nad Dunajom sa v mieste bývalého hradu,v ktorom sídlil cisár Fridrich III., rozkladá zámok, kde je dnes Zemské múzeum. Z námestia vedie dlhá elegantná nákupná ulica Herrenstrasse k mestskému parku. Za návštevu stojí mohutná katedrála Neuer Dom, ktorá pojme až 20 tisíc osôb. Po spoločnej pešej prehliadke historického centra mesta individuálne voľno s možnosťou návštevy múzeí, galérií, obchodov. Vo večerných hodinách odchod na ubytovanie.

2. deň - Po raňajkách odchod do Mauthausenu. Mestečko leží na sútoku riek Dunaj a Enns. Už v stredoveku tu bola dôležitá trhová osada vďaka lodnej doprave a obchodu so soľou. Do povedomia svetovej verejnosti sa však Mauthausen dostal kvôli koncentračnému táboru. Tábor vznikol v r. 1938 a pre neľudské podmienky patril k najobávanejším. Bol oslobodený 5. mája americkou armádou. Dnes slúži ako pamätník (prehliadka). Po skončení prehliadky pokračovanie do malebného mestečka Enns, ktoré patrí k najstarším mestám Rakúska. Osídlené bolo už v praveku. Okolo r. 50 tu Rimania postavili pevnosť, ktorá sa postupne rozrástla na obrovský tábor pre 6 tisíc vojakov. Pri tábore vyrástlo mesto Lauriacum, ktoré sa „preslávilo“ prenasledovaním kresťanov. V r. 304 tu v rieke utopili rímskeho vojaka Floriána, ktorý bol neskôr svätorečený. Po krátkej prehliadke historického centra odchod do krásneho mestečka Steyr na sútoku riek Enns a Steyr. Vďaka svojej polohe a dôležitých obchodných cestách a spracovávaniu železnej rudy patril Steyr k najbohatším mestám Rakúska. Po prehliadke odchod na Slovensko s návratom do Bratislavy v neskorých večerných hodinách.


Celková cena zahŕňa - Dopravu luxusným autokarom, 1x ubytovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 2*/3*, sprievodcu.

Celková cena nezahŕňa - Za 1/1 izbu 35 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

Vstupy, cestovné poistenie a pobytovú taxu.


Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -