Vyhľadávanie zájazdu

Zámok Belveder RakúskoTermíny a ceny


Úvod - 1-dňový zájazd

Perex - Návšteva skvostu baroka s významnými zbierkami a exponátmi, spojená s prehliadkou najvýznamnejších viedenských pamätihodností.

Poznámka - Zmena programu vyhradená.

Doprava - Autokar.

1. deň - Odchod zo Slovenska v ranných hodinách (z Bratislavy o 08:30 hod.). Na malom pahorku, odkiaľ sa ponúka fantastický pohľad na Viedeň, sa rozkladajú skvosty baroka – zámky Horný a Dolný Belveder, prepojené nádhernou francúzskou záhradou. Toto pôvodné letné sídlo princa Eugena Savojského je dielom obľúbenca rakúskeho dvora i obyčajného ľudu, vojenského architekta J. L. von Hildebrandta. Dnes tu svoje zbierky a exponáty vystavuje Rakúska galéria, Múzeum baroka a Múzeum rakúskeho stredovekého umenia (návšteva). Cez Karlsplatz s kostolom zasväteným sv. Karolovi Boromejskému, ochrancovi pred morom, sa vydáme až do historického centra a pozrieme si najznámejšie viedenské pamätihodnosti (Opera, Hofburg, Stephansdom, Figarohaus, v ktorom Mozart zložil Figarovu svadbu a iné). Možnosť návštevy Winterpalais - pôvodne reperezentačného paláca Eugena Savojského. Zostane čas ochutnať aj slávnu Sachertorte so šálkou viedenskej kávy. Návrat na Slovensko vo večerných hodinách (cca 19:30 hod.).


Celková cena zahŕňa - Dopravu luxusným autokarom, sprievodcu a miestneho sprievodcu vo Viedni.

Celková cena nezahŕňa - Za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.

Vstupy, cestovné poistenie. 


Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -