Vyhľadávanie zájazdu

Zlaté srdce RuskaTermíny a ceny


deň 1 - ODLET Z PRAHY (VIEDNE) DO PETROHRADU: Odbavenie na letisku 2 hodiny pred odletom. Prílet do Petrohradu, transfer do hotela, individuálne voľno, večera, nocľah.

deň 2 - TO NAJLEPŠIE Z PETROHRADU: Raňajky, celodenná prehliadka Petrohradu založeného v roku 1703 vrátane Kazanského chrámu, chrámu Sv. Izáka, chrámu Spasiteľa na krvi, zastávky pri krížniku Aurora, Petropavlovskej pevnosti a prechádzky po Nevskom prospekte. Návrat do hotela, nocľah.

deň 3 - LETNÉ SÍDLA RUSKÝCH CÁROV: Celodenný výlet do okolia Petrohradu. Návšteva mestečka Puškin, pôvodným menom Carskoje Selo, ktorého parky a paláce nechali vybudovať Alžbeta a Katarína Veľká, kde uvidíte kópiu slávnej Jantárovej komnaty. Prejazd do jedinečného Petrodvorca, letného sídla Petra Veľkého, známeho predovšetkým veľkolepou sústavou fontán. Z Petrodvorca do Petrohradu návrat rýchloloďou po rieke Neva, transfer do hotela, nocľah.

deň 4 - ZIMNÝ PALÁC S ERMITÁŽOU: Raňajky. Návšteva Zimného paláca, v ktorom sídli jedna z troch najväčších a najvýznamnejších galérií sveta - slávna Ermitáž. Popoludní návšteva lavry Alexandra Nevského vrátane Tichvinského cintorína. Program zakončíme vyhliadkovou plavbou po jedinečných kanáloch Petrohradu. Návrat do hotela, nocľah.

deň 5 - TO NAJLEPŠIE Z MOSKVY: Raňajky, transfer na stanicu, odchod moderným rýchlovlakom do Moskvy (cca 4 hodiny). Okružná jazda Moskvou vrátane zastávky pri pravoslávnom Novodievčom kláštore a panoramatické vyhliadky na mesto z Vrabčích hôr. Transfer do hotela, nocľah.

deň 6 - ČERVENÉ NÁMESTIE, KREMEĽ A TREŤJAKOVSKÁ GALÉRIA: Raňajky. Prehliadka hlavnej dominanty Moskvy - Kremľa: katedrála Nanebovstúpenia, katedrála Archanjela Michaela, 200 tonový zvon Car kolokol, úradná budova ruského prezidenta a ďalších historických miest. Prehliadka Červeného námestia so zastávkou pri chráme Vasila Blaženého. Popoludní návšteva Treťjakovskej galérie - najvýznamnejšia galéria ruského výtvarného umenia. Prehliadka moskovského metra. Návrat do hotela, nocľah.

deň 7 - PÚTNE MIESTO: Raňajky, výlet do pútnického miesta Sergijev Posad a prehliadka Trojicko-sergijevskej lavry. Prejazd do starobylého ruského mesta Rostova Veľkého s prehliadkou unikátneho Rostovského Kremľa, postaveného z bieleho kameňa na brehu jazera Nero. Prehliadka historickej časti mesta, transfer do hotela, večera, nocľah.

deň 8 - V ZAJATÍ ZLATÉHO KRUHU: Raňajky, prejazd do mesta Jaroslavľ – jedného z najstarších ruských miest založeného na sútoku riek Volga a Kotorosl v 11. storočí. Prehliadka kláštora Premenenia Pána a Chrámu proroka Eliáša. Prejazd do historického mesta Kostrom, prehliadka Ipatiev kláštora Najsvätejšej Trojice na ostrohu rieky Volga a Kostroma. Prejazd do Suzdal, ubytovanie, večera, nocľah.

deň 9 - PAMIATKY UNESCO: Raňajky, prehliadka Suzdalského Kremľa z 11. storočia a ostatných historických pamiatok. Prejazd do dedinky Kidekša, ktorá je známa predovšetkým vďaka chrámu Borisa a Gleba z 12. storočia, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO. Prehliadka miest Bogoljubovo a Vladimir (katedrála Sv. Dimitrija, katedrála Nanebovzatia Panny Márie a Zlatá brána), návrat do Moskvy, po ceste večera v miestnej reštaurácii, nocľah.

deň 10 - PRÍLET DO PRAHY (VIEDNE): Raňajky, transfer na letisko, odlet do Prahy (Viedne).Termíny

- Doprava: Odlet. miesto: Stravovanie: Ubytovanie: Priorita: -