Vyhľadávanie zájazdu

Reklamačný poriadok

vytlačiť

1. Objednávateľ
má právo podať reklamáciu v prípade, že rozsah a kvalita služieb nezodpovedajú objednanej úrovni. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u organizátora zájazdu alebo u zástupcu
CA Tipnadovolenku.sk s. r. o., najneskôr však do 1 mesiaca od ukončenia čerpania objednaných služieb. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne alebo doručiť osobne organizátorovi zájazdu alebo zástupcovi CA Tipnadovolenku.sk s. r. o.

2. Za porušenie
záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá organizátor zájazdu. Cestovná kancelária nesie zodpovednosť len za služby, ktoré sú dojednané v cestovnej zmluve. Na služby alebo iné bonusy poskytnuté zdarma sa nevzťahuje právo na reklamáciu. Zodpovednosť cestovnej kancelárie sa riadi zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa.

3.Reklamácia
musí obsahovať nasledovné údaje:.
a) údaje potrebné na identifikáciu zájazdu: /číslo zmluvy, mená cestujúcich, termín pobytu, destinácia, názov ubytovania, iné/
b) dátum uzatvorenia zmluvy
c) názov cestovnej kancelárie, s ktorou bola zmluva uzavretá
d) popis reklamovaných služieb
e) kontaktné údaje klienta, bankové spojenie
f) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom, prípadne fotografie

4. Reklamácia
musí byť vybavená v zákonne stanovenej lehote, t.j. najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Podrobnosti
reklamačného konania a zodpovednosti za škodu sú uvedené v Zmluvných podmienkach každej zastúpenej cestovnej kancelárie.

PLATNOSŤ REKLAMAČNÉHO PORIADKU OD 1.1.2012